logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Quản Lý: Lập Kế Hoạch - Management: Planning

Các chức năng của quản lý bao gồm năm hoạt động cơ bản: lập kế hoạch, tổ chức, động viên/tạođộng lực, nhân sự, và kiểm soát. 

The functions of management consist of five basic activities: planning, organizing, motivat­ing, staffing, and controlling.

Lập kế hoạch: Điều duy nhất chắc chắn về tương lai của bất kỳ tổ chức là thay đổi, và lập kế hoạch là cầu nối quan trọng giữa hiện tại và tương lai làm tăng khả năng đạt được kết quả mong muốn. Lập kế hoạch là quá trình mà một quyết định/xác định xem nỗ lực/cố gắng thử một nhiệm vụ, thực hiện/ tiến hành các cách hiệu quả nhất để đạt mục tiêu mong muốn, và chuẩn bị để vượt qua khó khăn đột xuất với nguồn lực đầy đủ. Kế hoạch là sự bắt đầu của quá trình mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể biến/chuyển những ước mơ trống rỗng thành những thành tích/thành tựu. Kế hoạch cho phép một người tránh cạm bẫy của làm việc vô cùng khó khăn nhưng đạt được rất ít.

The only thing certain about the future of any organization is change, and planning is the essential bridge between the present and the future that increases the likelihood of achieving desired results. Planning is the process by which one determines whether to attempt a task, works out the most effective way of reaching desired objectives, and prepares to overcome unexpected difficulties with adequate resources. Planning is the start of the process by which an individual or business may turn empty dreams into achievements. Planning enables one to avoid the trap of working extremely hard but achieving little.

Lập kế hoạch là một khoản đầu tư lên phía trước/thẳng thắn về sự thành công. Kế hoạch giúp một công ty đạt được hiệu quả cực đại từ một nỗ lực nhất định. Kế hoạch cho phép một công ty để đưa vào các yếu tố giải thích /miêu tả có liên quan và tập trung vào những yếu tố quan trọng. Kế hoạch giúp đảm bảo rằng công ty có thể được chuẩn bị cho tất cả các tình huống hợp lý và cho tất cả những thay đổi đó sẽ là cần thiết. Kế hoạch cho phép một công ty để thu thập các nguồn lực cần thiết và thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất có thể. Kế hoạch cho phép một công ty để bảo tồn nguồn lực của mình, tránh lãng phí tài nguyên sinh thái, tạo ra lợi nhuận công bằng, và được xem như là một công ty có hiệu quả, hữu ích. Kế hoạch cho phép một công ty để xác định chính xác những gì là phải đạt được và chi tiết chính xác ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào cần thiết để đạt được mục tiêu mong muốn. Kế hoạch cho phép một công ty đánh giá xem liệu các nỗ lực, chi phí, và những quan hệ mật thiết /tác động liên quan đến việc đạt được mục tiêu mong muốn được chứng nhận. Kế hoạch là nền tảng của việc xây dựng chiến lược hiệu quả. Nhưng mặc dù nó được coi là nền tảng của quản lý, nó là nhiệm vụ phổ biến mà các nhà quản lý bỏ qua nhất. Kế hoạch là điều cần thiết cho việc thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược thành công, chủ yếu là do việc tổ chức, động viên, nhân sự và kiểm soát các hoạt động phụ thuộc vào kế hoạch tốt.

Planning is an up-front investment in success. Planning helps a firm achieve maxi-mum effect from a given effort. Planning enables a firm to take into account relevant factors and focus on the critical ones. Planning helps ensure that the firm can be prepared for all reasonable eventualities and for all changes that will be needed. Planning enables a firm to gather the resources needed and carry out tasks in the most efficient way possible. Planning enables a firm to conserve its own resources, avoid wasting ecological resources, make a fair profit, and be seen as an effective, useful firm. Planning enables a firm to identify precisely what is to be achieved and to detail precisely the who, what, when, where, why, and how needed to achieve desired objectives. Planning enables a firm to assess whether the effort, costs, and implications associated with achieving desired objectives are warranted.10 Planning is the cornerstone of effective strategy formulation. But even though it is considered the foundation of management, it is commonly the task that managers neglect most. Planning is essential for successful strategy implementation and strategy evaluation, largely because organizing, motivating, staffing, and controlling activities depend upon good planning.

Quá trình lập kế hoạch phải liên quan đến quản lý và nhân viên trong một tổ chức. Các giới hạn thời gian cho kế hoạch giảm 2-5 năm đối với cấp trên xuống ít hơn sáu tháng đối với các nhà quản lý cấp dưới. Điểm quan trọng là tất cả các nhà quản lý làm kế hoạch và nên liên quan đến cấp dưới trong quá trình để tạo điều kiện cho sự hiểu biết của nhân viên và cam kết.

The process of planning must involve managers and employees throughout an organization. The time horizon for planning decreases from two to five years for top-level to less than six months for lower-level managers. The important point is that all managers do planning and should involve subordinates in the process to facilitate employee understanding and commitment.

Kế hoạch có thể có một tác động tích cực đến hiệu năng/hiệu quả tổ chức và cá nhân. Kế hoạch cho phép một tổ chức xác định và tận dụng lợi thế của cơ hội bên ngoài cũng như giảm thiểu các tác động của các mối đe dọa bên ngoài. Kế hoạch là suy luận /ngoại suy nghiều hơn từ quá khứ và hiện tại thành/vào trong tương lai. Nó cũng bao gồm việc phát triển một nhiệm vụ, dự báo các sự kiện và xu hướng trong tương lai, thiết lập mục tiêu và lựa chọn chiến lược để theo đuổi.

Planning can have a positive impact on organizational and individual performance. Planning allows an organization to identify and take advantage of external opportunities as well as minimize the impact of external threats. Planning is more than extrapolating from the past and present into the future. It also includes developing a mission, forecasting future events and trends, establishing objectives, and choosing strategies to pursue.

Một tổ chức có thể phát triển sức mạnh tổng hợp thông qua kế hoạch. Sức mạnh tổng hợp/Hiệp lực tồn tại khi tất cả mọi người cố gắng liên tục như một đội bóng mà biết những gì nó muốn đạt được; sức mạnh tổng hợp là hiệu ứng 2 + 2 = 5. Bằng cách thiết lập và truyền đạt mục tiêu rõ ràng, nhân viên và các nhà quản lý có thể làm việc cùng nhau hướng tới những kết quả mong muốn. Sức mạnh tổng hợp có thể dẫn đến lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Bản thân của quá trình quản lý chiến lược là nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong một tổ chức.

An organization can develop synergy through planning. Synergy exists when everyone pulls together as a team that knows what it wants to achieve; synergy is the 2 + 2 = 5 effect. By establishing and communicating clear objectives, employees and managers can work together toward desired results. Synergy can result in powerful competitive advantages. The strategic-management process itself is aimed at creating synergy in an organization.

Kế hoạch cho phép một công ty để thích ứng với thị trường thay đổi và do đó để định hình số phận của chính mình. Quản trị chiến lược có thể được xem như là một quá trình lập kế hoạch chính thức cho phép một tổ chức theo đuổi những chiến lược chủ động chứ không phải là phản ứng. Những tổ chức thành công phấn đấu để kiểm soát tương lai của chính họ chứ không phải chỉ đơn thuần là phản ứng với các lực lượng và các sự kiện bên ngoài như chúng xảy ra. Trong lịch sử, sinh vật/cơ cấu tổ chức và tổ chức đã không thích nghi với điều kiện thay đổi đã bị tuyệt chủng. Ngày nay thích ứng nhanh là cần thiết hơn bao giờ hết vì những thay đổi trong thị trường, nền kinh tế, và đối thủ cạnh tranh trên toàn thế giới đang tăng tốc. Nhiều công ty đã không thích ứng với sự suy thoái kinh tế toàn cầu cuối năm và đã đi ra khỏi đơn vị kinh doanh/doanh nghiệp.

Planning allows a firm to adapt to changing markets and thus to shape its own destiny. Strategic management can be viewed as a formal planning process that allows an organization to pursue proactive rather than reactive strategies. Successful organizations strive to control their own futures rather than merely react to external forces and events as they occur. Historically, organisms and organizations that have not adapted to changing conditions have become extinct. Swift adaptation is needed today more than ever because changes in markets, economies, and competitors worldwide are accelerating. Many firms did not adapt to the global recession of late and went out of business.

Còn tiếp - To be continued

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

 

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197065
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
186
331
175888
839
4577
177535

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 17:02:21

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com