logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Giải quyết xung đột - Resolving conflict (1)

Giải quyết xung đột - Resolving conflict (1) 

 

Xung đột trong hoạt động nhóm có thể phát sinh đối với một số lý do: cạnh tranh về tài nguyên/nguồn lực; bất đồng về mục tiêu hoặc trách nhiệm; giao tiếp kém; tranh giành quyền lực; hoặc khác biệt cơ bản/chủ yếu về các giá trị, thái độ và tính cách. Mặc dù các cuộc xung đột dài hạn có vẻ tiêu cực, nhưng xung đột không hẳn là xấu. Xung đột có thể có tính xây dựng nếu nó buộc các vấn đề quan trọng trở nên/hoá ra rõ rang/cởi mở, làm tăng sự tham gia của các thành viên trong nhóm, và tạo ra những ý tưởng sáng tạo để giải quyết một vấn đề. Làm việc theo nhóm không nhất thiết phải là xoay quanh/nói về hạnh phúc và hòa hợp; thậm chí các nhóm mà có một số va chạm/xung đột giữa các cá nhân có thể nổi trội/xuất sắc hơn về khả năng lãnh đạo và những người cùng hợp tác hiệu quả cam kết những kết quả mạnh mẽ.

Conflict in team activities can arise for a number of reasons: competition for resource; disagreement over goals or responsibilities; poor communication; power struggles; or fundamental differences in values, attitudes, and personalities. Although the term conflict sounds negative, conflict isn’t necessarily bad. Conflict can be constructive if it forces important issues into the open, increases the involvement of team members, and generates creative ideas for solving a problem. Teamwork isn’t necessarily about happiness and harmony; even teams that have some interpersonal friction can excel with effective leadership and team players committed to strong results.

Ngược lại, xung đột là phá hoại nếu nó làm trệch hướng/làm thay đổi mục đích sức mạnh/năng lực tiềm tàngtách khỏi/rời xa các vấn đề quan trọng lớn hơn. Phá hủy tinh thần chiến đấu của các nhóm hoặc những thành viên đơn lẻ trong nhóm, hoặc phân cực, hoặc gây chia rẽ nhóm. Xung đột tiêu cực có thể dẫn đến kết quả thắng-thua hay thua-thua, trong đó có một hoặc cả hai bên đều mất/thua, gây thiệt hại cho toàn nhóm. Nếu bạn tiếp cận xung đột/mâu thuẫn với ý tưởng rằng cả hai bên có thể thoả mãn các mục tiêu của họ ít nhất ở một mức độ nào (một chiến lược win-win), bạn có thể giảm thiểu thiệt hại cho tất cả mọi người. Để một chiến lược win-win làm việc, tất cả mọi người phải tin rằng (1) nó có thể tìm thấy một giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận được, (2) hợp tác là tốt hơn đối với các tổ chức cạnh tranh hơn, (3) bên kia có thể tin tưởng được, và (4) sức mạnh lớn hơn hoặc tình trạng không cho phép một bên để áp đặt một giải pháp.

In contrast, conflict is destructive if it diverts energy from more important issues. Destroys the morale of teams or individual team members, or polarizes or divides the team. Destructive conflict can lead to win-lose or lose-lose outcomes, in which one or both sides lose, to the detriment of the entire team. If you approach conflict with the idea that both sides can satisfy their goals to as least some extent (a win-win strategy), you can minimize losses for everyone. For a win-win strategy to work, everybody must believe that (1) it’s possible to find a solution that both parties can accept, (2) cooperation is better for the organization than competition, (3) the other party can be trusted, and (4) greater power or status doesn’t entitle one party to impose a solution.

Bảy biện pháp sau đây có thể giúp các thành viên nhóm nghiên cứu thành công giải quyết xung đột:

The following seven measures can help team members successfully resolve conflict:

Proaction (chủ động). Đối phó với xung đột nhỏ trước khi nó trở thành xung đột lớn.

Proaction (Proactive). Deal with minor conflict before it becomes major conflict.

Truyền thông. Thuyết phục/đưa những người trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột để tham gia vào việc giải quyết nó.

Communication. Get those directly involved in a conflict to participate in resolving it.

Cởi mở. Lấy cảm xúc cởi mở ở bên ngoài trước khi đối phó với các vấn đề chính.

Openness. Get feelings out in the open before dealing with the main issues.

Nghiên cứu. Tìm kiếm những lý do thực tế/thực sự về một vấn đề trước khi tìm kiếm giải pháp.

Research. Seek factual reasons for a problem before seeking solutions.

Fair play. Nhấn mạnh vào kết quả công bằng và không để cho bất cứ ai tránh một giải pháp công bằng bằng núp đằng sau các quy tắc.

Fair play. Insist on fair outcomes and don’t let anyone avoid a fair solution by hiding behind the rules.

Liên minh. Nhận đối thủ để cùng nhau chiến đấu chống lại một" thế lực bên ngoài "thay vì chống lại nhau.

Alliance. Get opponents to fight together against an “outside force” instead of against each other.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197062
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
186
328
175888
836
4577
177532

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:59:12

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com