logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

TÁI CƠ CẤU, TÁI THIẾT KẾ QUY TRÌNH - RESTRUCTURING, REENGINEERING

Tái cơ cấu, Tái thiết kế quy trình - Restructuring, Reengineering

 

Tái cơ cấu – Restructuring:

Tái cấu trúc và tái thiết kế quy trình đang trở nên phổ biến với bối cảnh của các công ty trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu. Tái cấu trúc – cũng được gọi là tinh giản biên chế, đúng kích thước (làm cho một công ty nhỏ hơn và hiệu quả hơn bằng cách giảm số lượng công nhân/giảm lượng lao động đến một kích thước tối ưu), hoặc đơn giản hoá cơ cấu của một tổ chức để tăng hiệu quả hoạt động – liên quan đến việc giảm kích thước của các công ty về số lượng nhân viên, số lượng các đơn vị phòng ban hoặc các đơn vị, và số lượng các mức độ phân cấp trong cơ cấu tổ chức của công ty. Việc giảm kích thước này có ý định/được dự định để cải thiện cả hiệu suất và hiệu quả. Tái cấu trúc là có liên quan chủ yếu đến/đề cập chủ yếu đến hạnh phúc/thịnh vượng của cổ đông chứ không phải là hạnh phúc/thịnh vượng của nhân viên.

Restructuring and reengineering are becoming commonplace on the corporate landscape across the United States and Europe. Restructuring—also called downsizing, rightsizing, or delayering—involves reducing the size of the firm in terms of number of employees, number of divisions or units, and number of hierarchical levels in the firm’s organizational structure. This reduction in size is intended to improve both efficiency and effectiveness. Restructuring is concerned primarily with shareholder well-being rather than employee well-being.

Các công ty thường sử dụng tái cấu trúc khi các chỉ số/tỷ lệ (chỉ số tài chính) khác nhau xuất hiện vượt giới hạn so với đối thủ cạnh tranh khi được xác định thông qua các bài tập chuẩn so sánh. Nhớ lại rằng điểm chuẩn so sánh đơn giản liên quan đến việc so sánh một công ty so với/tương phản với các công ty tốt nhất trong ngành công nghiệp trên nhiều tiêu chí hoạt động có liên quan trên diện rộng. Một số chỉ số/tỷ lệ (chỉ số tài chính) chuẩn so sánh thường được sử dụng trong việc hợp lý/cải tiến nhu cầu tái cơ cấu là những con số số lượng nhân viên đối với khối lượng doanh thu, hoặc nhân viên công ty đối với nhân viên vận hành, hoặc nhịp điều khiển/số lượng nhân viên mà một nhà quản lý có thể kiềm soát/quản lý trong một tình huống náo đó.

Firms often employ restructuring when various ratios appear out of line with competitors as determined through benchmarking exercises. Recall that benchmarking simply involves comparing a firm against the best firms in the industry on a wide variety of performance-related criteria. Some benchmarking ratios commonly used in rationalizing the need for restructuring are headcount-to-sales-volume, or corporate-staff-to-operating-employees, or span-of-control figures.

Những điều kiện kinh tế suy thoái (sau năm 2008) đã buộc nhiều công ty châu Âu giảm bớt, sa thải người quản lý và nhân viên. Điều này hầu như chưa bao giờ xảy ra trước khi/trước thời gian giữa những năm 1990 do liên đoàn lao động và pháp luật Châu Âu đã bắt buộc/quy định những cuộc đàm phán lâu dài hoặc kiểm tra sự gián đoạn/cắt đứt hợp đồng rất lớn trước khi người lao động có thể bị chấm dứt. Ngược lại với Hoa Kỳ, những người điều hành công đoàn lao động của các công ty lớn của châu Âu ngồi trên hầu hết các hội đồng quản trị.

Recessionary economic conditions (after 2008)  have forced many European companies to downsize, laying off managers and employees. This was almost unheard of prior to the mid-1990s because European labor unions and laws required lengthy negotiations or huge severance checks before workers could be terminated. In contrast to the United States, labor union executives of large European firms sit on most boards of directors.

Bảo đảm việc làm trong/ở các công ty châu Âu đang dần tiến tới một kịch bản/viễn cảnh của Hoa Kỳ, trong đó các doanh nghiệp sa thải gần như theo ý muốn. Từ ngân hàng ở Milan tới những nhà máy ở Mannheim, những người sử dụng lao động châu Âu đang bắt đầu cho mọi người thấy cánh cửa/con đường trước một nỗ lực để sắp xếp hợp lý hoá/tổ chức cho tốt hơn các hoạt động, tăng hiệu quả và cạnh tranh với các công ty Hoa Kỳ đã mỏng và có trật tự. Phong cách sa thải ồ ạt của Hoa Kỳ vẫn còn hiếm ở châu Âu, nhưng tỷ lệ thất nghiệp trên toàn châu lục đang tăng lên khá nhanh. Các công ty châu Âu vẫn thích để giảm biên chế bằng cách mất dần và nghỉ hưu hơn là sa thải có tính chất chung vì nền văn hóa, pháp luật, và các đoàn thể.

Job security in European companies is slowly moving toward a U.S. scenario, in which firms lay off almost at will. From banks in Milan to factories in Mannheim, European employers are starting to show people the door in an effort to streamline operations, increase efficiency, and compete against already slim and trim U.S. firms. Massive U.S.-style layoffs are still rare in Europe, but unemployment rates throughout the continent are rising quite rapidly. European firms still prefer to downsize by attrition and retirement rather than by blanket layoffs because of culture, laws, and unions.

 

Tái thiết kế quy trình – Reengineering:

Ngược lại, tái thiết kế quy trình là có liên quan nhiều hơn với hạnh phúc/thịnh vượng của nhân viên và khách hàng hơn so với hạnh phúc/thịnh vượng của cổ đông. Tái thiết kế quy trình - còn được gọi là quản lý quá trình, đổi mới quy trình, hoặc thiết kế lại quá trình - bao gồm/liên quan đến việc cấu hình lại/cải trang lại hoặc thiết kế lại công việc, việc làm, và các quy trình với mục đích cải thiện chi phí, chất lượng, dịch vụ và tốc độ. Tái thiết kế quy trình thường không ảnh hưởng đến cơ cấu hoặc sơ đồ tổ chức, cũng không bao hàm/hàm ý mất việc làm hoặc sa thải nhân viên. Trong khi đó, tái cơ cấu là có liên quan với việc loại trừ/loại bỏ hoặc thiết lập, thu hẹp hoặc mở rộng, và di chuyển các bộ phận và đơn vị phòng ban tổ chức, trọng tâm của tái thiết kế quy trình là thay đổi cách công việc thực sự được thực hiện.

In contrast, reengineering is concerned more with employee and customer well-being than shareholder well-being. Reengineering—also called process management, process innovation, or process redesign—involves reconfiguring or redesigning work, jobs, and processes for the purpose of improving cost, quality, service, and speed. Reengineering does not usually affect the organizational structure or chart, nor does it imply job loss or employee layoffs. Whereas restructuring is concerned with eliminating or establishing, shrinking or enlarging, and moving organizational departments and divisions, the focus of reengineering is changing the way work is actually carried out.

Các lý lẽ/luận cứ cho một công ty tham gia vào tái thiết kế quy trình thường diễn ra như sau: Nhiều công ty trong lịch sử đã được tổ chức theo chiều dọc theo chức năng kinh doanh. Sự sắp xếp này đã kéo dài theo thời gian với tư duy của các nhà quản lý và nhân viên được xác định bởi các chức năng cụ thể của mình chứ không phải là do dịch vụ tổng thể của khách hàng, chất lượng sản phẩm, hoặc hiệu suất của công ty. Logic là tất cả các công ty có xu hướng quan liêu hoá theo thời gian. Vì những thói quen/lề thói hàng ngày trở thành cự đoan/khó có thể thay đổi, hàng xóm láng giềng trở nên khoanh vùng và bảo vệ, và chính trị được ưu tiên hơn hiệu suất. Những bức tường mà tồn tại trong môi trường làm việc vật lý có thể được phản ánh của những bức tường "thuộc tinh thần".

The argument for a firm engaging in reengineering usually goes as follows: Many companies historically have been organized vertically by business function. This arrangement has led over time to managers’ and employees’ mindsets being defined by their particular functions rather than by overall customer service, product quality, or corporate performance. The logic is that all firms tend to bureaucratize over time. As routines become entrenched, turf becomes delineated and defended, and politics takes precedence over performance. Walls that exist in the physical workplace can be reflections of “mental” walls.

Tái thiết kế quy trình được đặc trưng bởi nhiều quyết định chiến thuật (ngắn hạn, chức năng kinh doanh cụ thể), trong khi tái cơ cấu lại được đặc trưng bởi những quyết định chiến lược (dài hạn, ảnh hưởng đến tất cả các chức năng kinh doanh).

Reengineering is characterized by many tactical (short-term, business-function-specific) decisions, whereas restructuring is characterized by strategic (long-term, affecting all business functions) decisions.

 

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197008
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
186
274
175888
782
4577
177478

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 15:29:43

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com