logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Những vấn Đề Tiếp Thị Hiện Nay - Current Marketing Issues

Những vấn Đề Tiếp Thị Hiện Nay - Current Marketing Issues

Có vô số các biến số marketing ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của việc thực hiện chiến lược. Một số ví dụ về các quyết định tiếp thị mà có thể cần những chính sách như sau:

Countless marketing variables affect the success or failure of strategy implementation. Some examples of marketing decisions that may require policies are as follows:

1.    Sử dụng các đại lý phân phối độc quyền hoặc nhiều kênh phân phối.

To use exclusive dealerships or multiple channels of distribution.

2.    Sử dụng nhiều/mạnh mẽ, nhẹ, hoặc không có quảng cáo truyền hình.

To use heavy, light, or no TV advertising.

3.    Hạn chế (hoặc không) những chia sẻ của doanh nghiệp thực hiện với một khách hàng duy nhất.

To limit (or not) the share of business done with a single customer.

4.    Trở thành một nhà lãnh đạo/dẫn đầu về giá hoặc người theo sau về giá.

To be a price leader or a price follower.

5.    Cung cấp chế độ bảo hành hoàn toàn hoặc hạn chế.

To offer a complete or limited warranty.

6.    Thưởng cho nhân viên bán hàng dựa trên mức lương trực tiếp/thẳng, hoa hồng cố định, hoặc một sự kết hợp lương / hoa hồng.

To reward salespeople based on straight salary, straight commission, or a combination salary/commission.

7.    Quảng cáo trực tuyến hay không.

To advertise online or not.

Một vấn đề marketing gia tăng mối lo ngại cho người tiêu dùng hiện nay là mức độ mà công ty có thể theo dõi hoạt động của các cá nhân trên Internet - thậm chí có thể xác định một cá nhân theo tên và địa chỉ email. Lang thang trên Internet không còn ẩn danh nữa, số người tương đương/ chừng ấy người vẫn tin. Những công ty tiếp thị như DoubleClick, Flycast, AdKnowledge, AdForce, và Real Media có phương pháp tinh vi để xác định bạn là ai và lợi ích cụ thể của bạn. Nếu bạn đặc biệt lo ngại về việc bị theo dõi, ghé thăm Web site www.networkadvertising.org, trong đó cung cấp thông tin chi tiết về làm thế nào các nhà tiếp thị ngày nay đang xác định/nhận dạng bạn và thói quen mua sắm của bạn.

A marketing issue of increasing concern to consumers today is the extent to which companies can track individuals’ movements on the Internet—and even be able to identify an individual by name and e-mail address. Individuals’ wanderings on the Internet are no longer anonymous, as many persons still believe. Marketing companies such as DoubleClick, Flycast, AdKnowledge, AdForce, and Real Media have sophisticated methods to identify who you are and your particular interests. If you are especially concerned about being tracked, visit the www.networkadvertising.org Web site, which gives details about how marketers today are identifying you and your buying habits.

Marketing gần đây/mới đây đã trở thành/thích hợp nhiều hơn về việc xây dựng một mối quan hệ hai chiều với người tiêu dùng hơn là chỉ thông báo cho người tiêu dùng về một sản phẩm hoặc dịch vụ. Các nhà tiếp thị ngày nay phải có được khách hàng của họ có liên quan đến trang web của công ty và thu hút ý kiến từ khách hang của họ về phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng, và ý tưởng. Các cộng đồng trực tuyến là nhanh hơn, rẻ hơn, và hiệu quả hơn so với các nhóm tập trung truyền thống và các cuộc điều tra.

Marketing of late has become more about building a two-way relationship with consumers than just informing consumers about a product or service. Marketers today must get their customers involved in their company Web site and solicit suggestions from customers in terms of product development, customer service, and ideas. The online community is much quicker, cheaper, and effective than traditional focus groups and surveys.

Các công ty và các tổ chức nên khuyến khích nhân viên của mình để tạo ra các trang wiki - Web cho phép người dùng thêm, xóa, và chỉnh sửa các nội dung liên quan đến những câu hỏi thường gặp và thông tin trên toàn bộ chuỗi các hoạt động giá trị của công ty. Các wiki phổ biến nhất là Wikipedia, nhưng suy nghĩ của wiki như là nội dung do người dùng tạo ra. Biết rằng bất cứ ai có thể thay đổi nội dung trong một wiki nhưng nhóm và biên tập viên khác có thể thay đổi nội dung hoặc thay đổi mà bạn gửi.

Companies and organizations should encourage their employees to create wikis—Web sites that allows users to add, delete, and edit content regarding frequently asked questions and information across the firm’s whole value chain of activities. The most common wiki is Wikipedia, but think of wikis as user-generated content. Know that anyone can change the content in a wiki but the group and other editors can change the content or changes that you submit.

Các công ty nên cung cấp ưu đãi/khuyến khích cho người tiêu dùng để chia sẻ suy nghĩ, ý kiến, và kinh nghiệm của họ về các website của công ty. Khuyến khích người tiêu dùng kết nối/giao thiệp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh giữa chính họ/ với nhau về chủ đề lựa chọn của họ trên trang web của công ty. Vì vậy, các website của công ty không phải là tất cả về các công ty – nó cũng phải là tất cả về các khách hàng. Có lẽ cung cấp điểm/ghi điểm hoặc giảm giá cho những khách hang người cung cấp những ý tưởng và đề xuất. Thực hành này sẽ không chỉ khuyến khích sự tham gia nhưng sẽ cho phép cả công ty lẫn khách hàng khác để tương tác với các "chuyên gia".

Firms should provide incentives to consumers to share their thoughts, opinions, and experiences on the company Web site. Encourage consumers to network among themselves on topics of their choosing on the company Web site. So the company Web site must not be all about the company—it must be all about the customer too. Perhaps offer points or discounts for customers who provide ideas and suggestions. This practice will not only encourage participation but will allow both the company and other customers to interact with “experts.”

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197032
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
186
298
175888
806
4577
177502

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:16:14

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com