logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Ảnh hưởng của người tiêu dùng trên chiến lược tiếp thị - Consumers’ impact on marketing strategy

 Ảnh hưởng của người tiêu dùng trên chiến lược tiếp thị - Consumers’ impact on marketing strategy

Tại sao nhà quản lý, các nhà quảng cáo, và các chuyên gia tiếp thị khác bận tâm để tìm hiểu về hành vi người tiêu dùng? Rất đơn giản, hiểu biết hành vi người tiêu dùng là doanh nghiệp tốt. Khái niệm tiếp thị cơ bản nói rõ rằng các công ty tồn tại để đáp ứng nhu cầu. Những nhà tiếp thị chỉ có thể đáp ứng những nhu cầu này trong phạm vi mà họ hiểu được mọi người hoặc các tổ chức những người sẽ sử dụng sản phẩm và dịch vụ các công ty đang cố gắng để bán.

Why should manager, advertisers, and other marketing professionals bother to learn about consumer behavior? Very simply, understanding consumer behavior is good business. The basic marketing concept states that firms exist to satisfy needs. Marketers can only satisfy these needs to the extent that they understand the people or organizations who will use the products and services they are trying to sell.

Phản ứng của người tiêu dùng là thử nghiệm cuối cùng về việc liệu một chiến lược tiếp thị sẽ thành công. Vì vậy, một nhà tiếp thị nên kết hợp chặt chẽ kiến thức về người tiêu dùng vào mọi khía cạnh của một kế hoạch tiếp thị thành công. Dữ liệu về người tiêu dùng giúp các tổ chức để xác định thị trường và xác định các mối đe dọa và cơ hội đối với một thương hiệu. Và, trong thế giới hoang dã và lập dị của tiếp thị, không có gì là mãi mãi: Kiến thức này cũng giúp đảm bảo rằng sản phẩm vẫn tiếp tục hấp dẫn thị trường cốt lõi của nó.

            Consumer response is the ultimate test of whether a marketing strategy will succeed. Thus, a marketer should incorporate knowledge about consumers into every facet of a successful marketing plan. Data about consumers help organizations to define the market and identify threats to and opportunities for a brand. And, in the wild and wacky world of marketing, nothing is forever: This knowledge also helps to ensure that the product continues to appeal to its core market.

Người tiêu dùng khác nhau! Làm thế nào chúng ta phân chia họ: xã hội chúng ta tiến hóa từ một nền văn hóa đại chúng, nơi nhiều người tiêu dùng chia sẻ những sở thích giống nhau với một sự đa dạng mà chúng ta có một số những lựa chọn gần như hạn, điều quan trọng hơn bao giờ hết là xác định phân khúc thị trường riêng biệt và phát triển những thông điệp và sản phẩn chuyên biệt cho các nhómđó. McDonald dành một phần ba ngân sách tiếp thị ở Mỹ của nó cho truyền hình - so với hai phần ba một vài năm trước đây. Các quảng cáo của McDonald trên mạng video trong cửa hàng của Foot Locker để tiếp cận với những người đàn ông trẻ, và nó nhằm vào/tập trung vào những bà mẹ thông qua quảng cáo trên các tạp chí của phụ nữ như O: Oprah Magazine và các trang web như iVillage.com.

Consumers are different! How we divide them up: As our society evolves from a mass culture where many consumers share the same preferences to a diverse one where we have almost an infinite number of choices, it’s more important than ener to identify distinct market segments and develop specialized messages and products for those groups. McDonald’s devotes a third of its U.S. marketing budget to television – compared with two-thirds a few years ago. McDonald’s advertises on Foot Locker’s in-store video network to reach young men, and it zeroes in on mothers through ads in women’s magazines such as O: The Oprah Magazine and Web sites such as iVillage.com.

Theo quy tắc của thumd, các nhà tiếp thị sử dụng quy tắc 80/20 , 20 phần trăm người sử dụng chiếm 80 phần trăm doanh thu. Hướng dẫn này thường vẫn duy trì tốt, và trong một số trường hợp thậm chí sự phân chia không cân bằng này là không đủ lớn: Một nghiên cứu gần đây của 54 triệu người mua sắm báo cáo rằng chỉ có 2,5 phần trăm người tiêu dung chiếm 80 phần trăm doanh thu đối với thương hàng hoá đã được đóng gói/sản phẩm có bao bì.

As a rule of thumb, marketers use the 80/20 rule; 20 percent of users account for 80 percent of sales. This guideline often holds up well, and in some cases even this lopsided split isn’t big enough: A recent study of 54 million shoppers reported that only 2.5 percent of consumers account for 80 percent of sales for the average package-goods brand.

Bên cạnh việc sử dụng nặng của một sản phẩm, chúng tôi sử dụng nhiều chiều kích khác để phân chia một thị trường lớn hơn. Như chúng ta đã thấy, nhân khẩu học là số liệu thống kê đo lường các khía cạnh quan sát của một dân số như tỷ lệ sinh, phân bố tuổi, và thu nhập. Những thay đổi và xu hướng những nghiên cứu nhân khẩu học tiết lộ đang có sự quan tâm tuyệt vời đối với những nhà tiếp thị bởi vì họ có thể sử dụng dữ liệu để xác định vị trí và dự đoán kích thước của thị trường đối với nhiều sản phẩm.

            Aside from heavy usage of a product, we use many other dimensions to divide up a larger market. As we’ve already seen, demographics are statistics that measure observable aspects of a population like birthrate, age distribution, and income. The changes and trends demographic studies reveal are great interest to marketers because they can use the data to locate and predict the size of markets for many products.

Chúng tôi khám phá rất nhiều các biến nhân khẩu học quan trọng mà làm cho người tiêu dùng sự giống và khác nhau từ những người tiêu dung khác nhau. Chúng tôi cũng xem xét những đặc điểm quan trọng khác có sự tinh tế hơn một chút, chẳng hạn như sự khác biệt trong tính cách và thị hiếucủa người tiêu dùng chúng ta không thể đo lường khách quan nhưng có thể rất quan trọng trong việc ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm. Còn bây giờ, chúng ta hãy tóm tắt một vài trong số các chiều kích nhân khẩu học quan trọng nhất.

We explore many of the important demographic variables that make consumers the same or different from others. We also consider other important characteristics that are a bit more subtle, such as differences in consumers’ personalities and tastes that we can’t objectively measure yet may be tremendously important in influencing product choices. For now, let’ summarize a few of the most important demographic dimensions.

$1üTuổi:Người tiêu dùng ở các nhóm tuổi khác nhau rõ ràng là có những nhu cầu và mong muốnrất khác nhau. Mặc dù những người thuộc về những nhóm tuổi giống nhau khác nhau theo nhiều cách khác, họ có xu hướng chia sẻ một tập hợp các giá trị và trải nghiệm văn hóa chung/phổ biến mà họ thực hiện trong suốt cuộc đời. Trong một số trường hợp, các nhà tiếp thị ban đầu phát triển một sản phẩm để thu hút một nhóm tuổi và sau đó cố gắng mở rộng hấp dẫn của nó về sau. Đó là những gì thức uống năng lượng chỉ số octan cao Red Bull làm. Công ty tích cực giới thiệu nó trong các quán bar, câu lạc bộ đêm, và phòng tập thể dục với khán giả cốt lõi của sàn phẩm thuộc những người trẻ tuổi. Theo thời gian, nó đã trở thành phổ biến trong các bối cảnh khác, và công ty đã bắt đầu tài trợ cho các chuyến du lịch châu Âu của PGA để mở rộng phạm vi hoạt động của nó tới người chơi golf lớn tuổi (những người có thể không tới buổi tiệc tùng thâu đêm). Nó cũng trao thưởng/phân phối những lon miễn phí cho người tiêu dùng, tài xế taxi, và các đạicho thuê xe để thúc đẩy các thức uống như một cách để luôn tỉnh táo trên đường.

Age: Consumers of different age groups obviously have very different needs and wants. Although people who belong to the same age groups differ in many other ways, they do tend to share a set of values and common cultural experiences that they carry throughout life. In some cases, marketers initially develop a product to attract one age group and then try to broaden its appeal later on. That’s what the high-octane energy drink Red Bull does. The company aggressively introduced it in bars, nightclubs, and gyms to the product’s core audience of young people. Over time, it became popular in other contexts, and the company began to sponsor the PGA European Tour to broaden its reach to older golfers (who probably aren’t up partying all night). It also hands out free cans to consumers, cab drivers, and car rental agencies to promote the drink as a way to stay alert on the road.

$1üGiới Tính:Chúng ta bắt đầu thực hiện sự phân biệt giới tính ở độ tuổi rất sớm/rất nhỏ - ngay cả tã đến trong các phiên bản màu hồng cho bé gái và màu xanh cho bé trai. Nhiều sản phẩm, từ nước hoa đến giày dép, mục tiêu nhắm tới hoặc những người đàn ông hay phụ nữ. Một đội ngũ tiếp thị toàn nữ tại Procter & Gamble (P & G), những người đã nói đùa mình là "gà con phụ trách/thường trực," giới thiệu Crest Rejuvenating Effects, kem đánh răng thị trường đại chúng đầu tiên đượcđịnh vị chỉ dành cho phụ nữ. P & G cho biết/truyền thông rằng sản phẩm này là nữ tính khi công ty đónggói nó trong một ống teal nằm bên trong mộthộp ánh sang le lói "óngánh nhiều màu". Kem đánh răng lấp lánh, mùi vị như vani và quế.

Gender: We start to make gender distinctions at a very early age – even diapers come in pink versions for girls and blue for boys. Many products, from fragrances to footwear, target either men or women. An all-female marketing team at Procter & Gamble (P&G), who jokingly themselves “chicks in charge,” introduced Crest Rejuvenating Effects, the first mass-market toothpaste positioned just for women. P&G communicates that this product is feminine when the company packages it in a teal tube nestled inside a glimmering “pearlescent” box. The toothpaste is sparkly, and tastes like vanilla and cinnamon.

$1üCấu Trúc Gia Đình: Tình trạng hôn nhân và gia đình của một người lại là một biến nhân khẩu học quan trọng khác bởi vì điều này có ảnh hưởng lớn đến các ưu tiên chi tiêu của người tiêu dùng. Không ngạc nhiên, người độc thân trẻ tuổi người mới lập gia đình là những người dễ thực hiện; đi đến các quán bar, các buổi hòa nhạc, và rạp chiếu phim, và dùng rượu (thưởng thức nó trong khi bạn có thể!). Những gia đinh con trẻ là người mua lớn về thực phẩm sức khỏe và các loại nước ép trái cây, trong khi các hộ gia đình cha mẹ đơn thân và những người có con lơn hơn mua đồ ăn vặt. Cặp vợ chồng và những người độc thân lớn tuổi có nhiều khả năng sử dụng các dịch vụ bảo trì nhà.

Family Structure: A person’s family and marital status is yet another important demographic variable because this has such a big effect on consumers’ spending priorities. Not surprisingly, young bachelors and newlyweds are the most likely to exercise; go to bars, concerts, and movies; and consume alcohol (enjoy it while you can!). Families with young children are big purchasers of health foods and fruit juices, whereas single-parent households and those with older children buy more junk food. Older couples and bachelors are most likely to use home maintenance services.

$1üTầng Lớp Xã Hội Và Thu Nhập: Những người thuộc cùng tầng lớp xã hội xấp xỉ bằng nhau về thu nhập và địa vị xã hội của họ trong cộng đồng. Họ làm việc đại thể trong các ngành nghề tương tự, và họ có xu hướng có cùng sở thích về âm nhạc, quần áo, hoạt động giải trí và nghệ thuật. Họ cũng có xu hướng giao du với nhau, và họ chia sẻ nhiều ý tưởng và giá trị liên quan đến cách cuộc sống của một người nên sống. Phân phối của cải là mối quan tâm lớn/rất lôi cuốn đối với các nhà tiếp thị bởi vì nó xác định nhóm có sức mua lớn nhất và tiềm năng thị trường.

Social Class and Income: People who belong to the same social class are approximately equal in terms of their incomes and social standing in the community. They work in roughly similar occupations, and they tend to have similar tastes in music, clothing, leisure activities, and art. They also tend to socialize with one another, and they share many ideas and values regarding the way one’s life should be lived. The distribution of wealth is of great interest to marketers because it determines which groups have the greatest buying power and market potential.

$1üChủng Tộc Và Tính Cách Sắc Tộc:Người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, và người Mỹ gốc Á là ba nhóm dân tộc phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ. Vì xã hội chúng ta ngày càng trở nên đa văn hóa, những cơ hội mới phát triển/mở ra để cung cấp sản phẩm chuyên dụng cho các nhóm chủng tộc và sắc tộc và giới thiệu các nhóm khác cho những lời đề nghị này. Ví dụ, Reebok giới thiệu dòng giày RBK của nó hiệu các nghệ sĩ đô thị phổ biến thích/muốn 50 Cent quảng cáo để bán nó.

Race and Ethnicity: African Americans, Hispanic Americans, and Asian American are the three fastest-growing ethnic groups in the United States. As our society becomes increasingly multicultural, new opportunities develop to deliver specialized products to racial and ethnic groups and to introduce other groups to these offerings. For example, Reebok introduced its RBK shoe line and signed popular urban artists like 50 Cent to promote it.

$1üĐịa Lý:Nhiều nhà tiếp thị quốc gia điều chỉnh những lời đề nghị/sản phẩm bán ra của họ để thu hút người tiêu dùng sống ở các vùng khác nhau của đất nước. Một số người miền Nam thích một hình ảnh “good ol’ boy” mà người khác để lại gãi đầu gãi tai. Mặc dù nhiều người miền Bắc coi tên "Bubba" là một thuật ngữ tiêu cực, các doanh nghiệp ở Dixie tự hào phô trương như vậy. Công ty Bubba là một công ty dựa trên Charleston giấy phép sản phẩm như Bubba-Q-Sốt. Ở Florida, nhà hàng, quán bar thể thao, câu lạc bộ đêm, và một công ty xe limousine tất cả tự hào mang tên Bubba.

Geography: Many national marketers tailor their offerings to appeal to consumers who live in different parts of the country. Some southerners are fond of a “good ol’ boy” image that leaves others scratching their heads. Although many northerners regard the name “Bubba” as a negative term, businesses in Dixie proudly flaunt the same. Bubba Co. is a Charleston-based firm that licences products such as Bubba-Q-Sauce. In Florida, restaurants, sports bars, nightclubs, and a limousine firm all proudly bear the name Bubba.

$1üLối Sống (Vượt Quá Nhân Khẩu Học): Người tiêu dùng cũng có lối sống khác nhau, ngay cả khi họ chia sẻ những đặc điểm nhân khẩu học khác như giới tính hay tuổi tác. Cách chúng ta cảm nhận về bản thân mình, những điều chúng ta đánh giá, những điều chúng ta muốn làm trong thời gian rảnh rỗi của chúng ta - tất cả những yếu tố này giúp xác định sản phẩm nào sẽ thúc đẩy/khơi gợi phản ứng của chúng ta - hoặc ngay cả những người/những sản phẩm làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn. Procter & Gamble phát triển thuốc ợ nóng Prilosec OTC của nó với một khách hàng lý tưởng trong tâm trí dựa trên một phân tích lối sống. Tên của cô là Joanne, và cô ấy là một người mẹ trên 35 tuổi và có nhiều khả năng bịchứng ợ nóng từ một tách cà phê hơn từ việc sử dụng quá mức pizza và bia. Một giám đốc của P & G nhận xét, "Chúng tôi biết Joanne. Chúng tôi biết những gì cô cảm nhận. Chúng tôi biết những gì cô ấy ăn. Chúng tôi biết them những gì cô ấy thích mua trong các cửa hàng.

Lifestyles (Beyond Demongraphics): Consumers also have different lifestyles, even if they share other demographic characteristics such as gender or age. The way we feel about ourselves, the things we value, the things we like to do in our spare time – all of these factors help to determine which products will push our buttons – or even those that make us feel better. Procter & gamble developed its heartburn medicine Prilosec OTC with an ideal customer in mind based on a lifestyle analysis. Her name is Joanne, and she’s a mother over 35 who’s more likely to get heartburn from a cup of coffee than from an overdose of pizza and beer. A P&G executive observed, “We know Joanne. We know what she feels. We know what she eats. We know what else she likes to buy in the store.

Những nhà tiếp thị xác định một cách cẩn thận những phân khúc khách hàng và lắng nghe mọi người trong thị trường của họ hơn bao giờ hết. Nhiều người trong số họ nhận ra một chìa khóa để thành công là xây dựng mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng mà sẽ kéo dài suốt đời. Những nhà tiếp thị những người tin vào triết lý này, được gọi là tiếp thị mối quan hệ, tương tác với khách hàng một cách thường xuyên và cung cấp cho họ lý do để duy trì một mối quan hệ/rang buộc với việc them thời gian của công ty. Tập trung vào các mối quan hệ thậm chí còn quan trọng hơn trong các điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi đã trải qua - khi thời buổi khó khăn, mọi người có xu hướng dựa vào những người bạn tốt của họ để đượchỗ trợ!

            Marketers carefully define customer segments and listen to people in their markets as never before. Many of them now realize that a key to success is building relationships between brands and customers that will last a lifetime. Marketers who believe in this philosophy, called relationship marketing, interact with customers on a regular basis and give them reasons to maintain a bond with the company overtime. A focus on relationships is even more vital during the tough economic conditions we’ve been experiencing – when times are tough, people tend to rely on their good friends for support!

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

           

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

190563
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
254
600
169353
3894
4768
171033

Your IP: 34.231.244.12
Server Time: 2022-05-25 06:39:07

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com