logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Phát Triển Những Kỹ Năng Quản Lý Và Lãnh Đạo - Developing Leadership and Management Skills

Phát Triển Những Kỹ Năng Quản Lý Và Lãnh Đạo - Developing Leadership and Management Skills

Có một chút lo lắng rằng mặc dù điểm số IQ trung bình đã tăng lên trong dân số trong nửa thế kỷ qua, điểm số của trí tuệ cảm xúc và xã hội đã thực sự giảm. Về dân số nói chung, mọi người có kỹ năng quản lý bản thân và quản lý người khác ít hơn 50 năm trước. Trong khi điểm số IQ trung bình đã tăng vọt khoảng chừng 25 điểm, điểm trí tuệ cảm xúc (EQ) trong số những người trẻ và người trưởng thành đã giảm. Hơn nữa, trong khi "sự nổi trội của công nghệ" đã bị thu hẹp lại đáng kể - nghĩa là thời gian giữa việc giới thiệu một công nghệ mới và việc đang bị/được sao chép và sửa đổi liên tục của nó giảm và hiện được đo bằng nhiều tuần thay vì nhiều năm - "sự nổi trội của con người" đã thay đổi rất ít. Nó/Mọi người vẫn cần khoảng thời gian tương tự để phát triển kỹ năng hành vi và năng lực của con người như nó luôn luôn có. Không có đường tắt/biện pháp nhanh chóng trực tiếp hơn hoặc giải pháp tạm thời xuất hiện, và nỗ lực và cách thực hiện/thực tiễn cần thiết để cảm xúc trở nên thông minh hơn và có kỹ năng giao tiếp là rất lớn. Sự tiến bộ liên quan đến cách đối phó với các vấn đề quản lý và lãnh đạo liên quan đến những người khác đã không theo kịp tiến bộ công nghệ và nó vẫn là thách thức lớn nhất đối với các nhà quản lý.

It is a bit unnerving that while average IQ scores have increased in the population over the last half-century, social and emotional intelligence scores have actually declined. In the population in general, people are less skilled at managing themselves and managing others than they were 50 years ago. While average IQ scores have jumped approximately 25 points, emotional intelligence scores (EQ) among young people and adults has fallen. Moreover, whereas the “technological float” has shrunk dramatically—that is, the time between the introduction of a new technology and its being copied and revised is constantly decreasing and is now measured in weeks rather than years—the “human float” has changed very little. It still takes about the same amount of time to develop behavioral skills and human competencies as it always has. No shortcuts or quick fixes have emerged, and the effort and practice that are required to become more emotionally intelligent and interpersonally skilled is substantial. Progress regarding how to cope with leadership and management issues relating to other people has not kept pace with technological progress, and it remains the biggest challenge for managers.

Tin tốt là việc cải thiện trong việc phát triển các kỹ năng quản lý và lãnh đạo đã được tìm thấy trong “Phát Triển Những Kỹ Năng Quản Lý và Lãnh Đạo” , nội dung gồm có: (1) Làm thế nào để lãnh đạo và quản lý những người dưới quyền, (2) Làm thế nào để Tạo được/đạt được một ấn tượng ban đầu tốt, (3) Làm thế nào để Tạo động lực cho Các nhân viên tại nơi làm việc, (4) Làm thế nào để Quản lý Sự Thay đổi hiệu quả, (5) Làm thế nào để đối phó/giao thiệp với Các nhân viên khó tính/cố chấp, (6) Nhựng kỹ thuật đàm phán kinh doanh/doanh nghiệp hiệu quả, (7) Làm thế nào để Thiết lập và đạt được Các mục tiêu, (8) Những chiến lược Uỷ quyền/Phân công/Giao phó hiệu quả, (9) Làm thế nào để Đảm bảo khả năng sinh lời của doanh nghiệp của bạn, (10) Làm thế nào để tạo một môi trường kinh doanh mà Hỗ trợ tăng trưởng.

The good news is that improvement in developing leadership and management skills has been found in “Developing Leadership and Management Skills”, Content included: (1) How to Lead and Manage People, (2) How to Make a Good First Impression, (3) How to Motivate Employees in the Workplace, (4) How to Manage Change Effectively, (5) How to Deal With Difficult Employees, (6) Effective Business Negotiation Techniques, (7) How To Set and Achieve Goals, (8) Effective Delegating Strategies, (9) How To Ensure the Profitability of Your Business, (10) How to Create a Business Environment that Supports Growth

Trong các tổ chức, chúng ta phải làm việc với và cho người khác. Để có thể đạt được mục tiêu tương hỗ của chúng ta, chúng ta phải có khả năng liên kết/quan hệ với những người khác một cách hiệu quả. Các kỹ năng trong “Phát Triển Những Kỹ Năng Quản Lý và Lãnh Đạo” sẽ giúp bạn làm điều đó một cách đơn giản.

In organizations we must work with and for others. To be able to mutually achieve our goals we must be able to relate to others effectively. These Skills in “Developing Leadership and Management Skills” will help you do just that.

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197024
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
186
290
175888
798
4577
177494

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:01:20

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com