logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường–Những Yêu Cầu Và Hướng Dẫn Sử Dụng _ Environmental Management Systems-Requirements With Guidance For Use

Giời thiệu ISO 14001:2015

Đạt được sự cân bằng giữa môi trường, xã hội và kinh tế được xem là nhân tố cần thiết để đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai. Phát triển bền vững là mục tiêu đạt được thông qua cân bằng ba trụ cột của tính bền vững.

Achieving a balance between the environment, society and the economy is considered essential to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations. Sustainable development as a goal is achieved by balancing the three pillars of sustainability.

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ ước tính rằng gần 2 nghìn tỷ tấn chất thải được thải ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Tối đa 20% chất thải đó được tái chế. Phần còn lại đi vào các bãi chôn lấp ở Hoa kỳ hoặc ở nước ngoài. Hình ảnh các bãi chôn lấp tràn đầy, dòng chảy chất lỏng độc hại và sự ấm lên toàn cầu đã khiến/đã thúc đẩy các chính phủ trên toàn thế giới ban hành luật và các quy định bảo vệ môi trường và khen thưởng sự quản lý môi trường.

USEPA (United States Environmental Protection Agency) estimates that close to 2 trillion tons of waste are disposed of each year in the United States alone. At most 20% of that waste is recycled. The rest enters landfills either here or overseas. Images of overflowing landfills, toxic streams, and global warming have prompted governments worldwide to enact laws and regulations protecting the environment and rewarding environmental stewardship.

Mong đợi của xã hội cho phát triển bền vững, minh bạch và trách nhiệm đã phát triển trong bối cảnh pháp luật ngày càng nghiêm ngặt, áp lực ngày càng tăng đối với ô nhiễm môi trường, tiêu thụ không hiệu quả các nguồn tài nguyên, quản lý chất thải không phù hợp, biến đổi khí hậu,sự suy thoái của hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học.

Societal expectations for sustainable development, transparency and accountability have evolved with increasingly stringent legislation, growing pressures on the environment from pollution, inefficient use of resources, improper waste management, climate change, degradation of ecosystems and loss of biodiversity.

Những điều này dẫn đến việc các tổ chức chấp nhận phương pháp tiếp cận hệ thống nhằm quản lý môi trường bằng việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường với mục đích góp phần vào phát triển bền vững nhân tố môi trường.

These has led organizations to adopt a systematic approach to environmental management by implementing environmental management systems with the aim of contributing to the environmental pillar of sustainability.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 – 2015một tiêu chuẩn quản lý môi trường mang tính phòng ngừa và cũng tương thích với các mục tiêu khác của các công ty. Cách tiếp cận phòng ngừa rủi ro của tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 – 2015 là cần thiết để bảo vệ người lao động, hàng hóa và dịch vụ, danh tiếng và sức mạnh pháp lý của công ty trên thị trường.

International Standard ISO 14001 - 2015 is a preventative environmental management standard and it is also compatible with other corporate goals. The risk prevention approach of the International Standard ISO 14001 - 2015 is necessary to protect workers, goods and services, the reputation and the legal power of the company on the market.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197013
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
93
186
279
175888
787
4577
177483

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 15:43:29

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com