logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Long-range plans (over 1 year) - Những kế hoạch dài hạn (hơn 1 năm)

Long-range plans (over 1 year)

Những kế hoạch dài hạn (hơn 1 năm)

1.     Location Strategies.

Các chiến lược vị trí.

-         Factors That Affect Location Decisions.

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí.

o   Key Success Factors (Country Decision).

o   Các yếu tố thành công chính (Quyết định cấp quốc gia).

o   Key Success Factors (Region/Community Decision).

o   Các yếu tố thành công chính (Quyết định khu vực/cộng đồng).

o   Key Success Factors (Site Decision).

o   Các yếu tố thành công chính (Quyết định địa điểm).

o   Labor Productivity.

o   Năng suất lao động.

o   Exchange Rates and Currency Risk.

o   Tỷ giá hối đoái và rủi ro tiền tệ.

o   Tangible costs and Intangible costs.

o   Chi phí hữu hình và Chi phí vô hình.

o   Political Risk, Values, and Culture.

o   Rủi ro chính trị, Các giá trị, và Văn hoá.

o   Proximity to Markets.

o   Gần với Thị trường.

o   Proximity to Suppliers.

o   Gần với Nhà cung cấp.

o   Proximity to Competitors.

o   Gần với Đối thủ cạnh tranh.

-         Methods of Evaluating Location Alternatives.
Các phương pháp đánh giá lựa chọn thay thế vị trí.

o   The factor-rating method.

o   Phương pháp đánh giá nhân tố.

o   Locational Cost–Volume Analysis.

o   Phân tích Khối lượng-Chi phí Vùng/địa phương.

o   Center-of-Gravity Method

o   Phương pháp Trọng tâm.

o   Transportation Model.

o   Mô hình Vận chuyển/ Vận tải.

-         Service Location Strategy.
Chiến lược Vị trí Dịch vụ.

2.     Process Strategy, and Capacity and Constraint Management.

Chiến lược quy trình, và quản lý công suất và ràng buộc/hạn chế.

-         Four Process Strategies
Bốn chiến lược quy trình.

o   Process focus.

o   Quy trình tập trung.

o   Repetitive focus.

o   Tập trung lặp đi lặp lại.

o   Product focus.

o   Tập trung vào sản phẩm.

o   Mass customization.

o   Trọng tâm tuỳ biến/tuỳ chỉnh hàng loạt.

-         Process Selection with Breakeven Analysis.
Lựa chọn quy trình với phân tích điểm hoàn vốn.

-         Capacity and Constraint Management.
Quản lý Năng lực và Hạn chế/ràng buộc.

3.     Design of Goods and Services.

Thiết kế hàng hoá/sản phẩm và dịch vụ.

-         Goods and Services Selection.
Lựa chọn hàng hoá và dịch vụ.

-         Design of Goods and Services.
Thiết kế sản phẩm và dịch vụ.

4.     Supply Chain Management.

Quản lý chuỗi cung ứng.

-         The Supply Chain’s Strategic Importance.
Tầm quan trọng chiến lược của chuỗi cung ứng.

-         Sourcing Issues: Make-or-Buy and Outsourcing.
Các vấn đề tìm nguồn cung ứng: Làm/Chế Tạo hoặc Mua và Gia công /thuê ngoài.

-         Risks and Mitigation Tactics.
Rủi ro và Các Chiến thuật Giảm nhẹ.

-         Measuring Supply Chain Performance  
Đo lường Hiệu suất Chuỗi cung ứng.

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197039
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
186
305
175888
813
4577
177509

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:28:26

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com