logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Những Chiến Lược Cấp Độ Chức Năng _ Function-Level Strategies

Chiến Lược Cấp Độ Chức Năng – Functional Strategy

Chiến lược chức năng là cách tiếp cận một khu vực chức năng cần thiết để đạt được các mục tiêu và những chiến lược của đơn vị kinh doanh và của công ty bằng cách tối đa hóa năng suất nguồn lực. Nó liên quan đến phát triển và nuôi dưỡng một năng lực/khả năng đặc biệt để cung cấp cho một công ty hoặc đơn vị kinh doanh với một lợi thế cạnh tranh. Cũng giống như một công ty đa phòng ban có một số đơn vị kinh doanh, mỗi chiến lược kinh doanh riêng của mình, mỗi đơn vị kinh doanh đã thiết lập riêng cho các phòng ban, mỗi chiến lược chức năng riêng của mình.

Functional strategy is the approach a functional area takes to achieve corporate and business unit objectives and strategies by maximizing resource productivity. It is concerned with developing and nurturing a distinctive competence to provide a company or business unit with a competitive advantage. Just as a multidivisional corporation has several business units, each with its own business strategy, each business unit has its own set of departments, each with its own functional strategy.

Định hướng chiến lược chức năng được quyết định/được tuyên bố bởi chiến lược đơn vị kinh doanh mẹ. Ví dụ, một đơn vị kinh doanh theo sau một chiến lược cạnh tranh về sự khác biệt thông qua chất lượng cao cần có một chiến lược chức năng sản xuất nhấn mạnh quy trình đảm bảo chất lượng đắt đỏ hơn so với chiến lược giá rẻ hơn, sản xuất với khối lượng lớn; nguồn nhân lực chiến lược chức năng nhấn mạnh việc tuyển dụng và đào tạo một lực lượng lao động có kỹ năng cao, nhưng tốn kém; và một chiến lược tiếp thị chức năng nhấn mạnh kênh phân phối "kéo", sử dụng quảng cáo để tăng nhu cầu tiêu dùng, so với  "đẩy", sử dụng các khoản phụ cấp khuyến mại cho các nhà bán lẻ. Nếu một đơn vị kinh doanh đều phải tuân theo một chiến lược cạnh tranh chi phí thấp, tuy nhiên, một tập hợp khác nhau của các chiến lược chức năng sẽ là cần thiết để hỗ trợ các chiến lược kinh doanh.

The orientation of a functional strategy is dictated by its parent business unit’s strategy. For example, a business unit following a competitive strategy of differentiation through high quality needs a manufacturing functional strategy that emphasizes expensive quality assurance processes over cheaper, high-volume production; a human resource functional strategy that emphasizes the hiring and training of a highly skilled, but costly, workforce; and a marketing functional strategy that emphasizes distribution channel “pull,” using advertising to increase consumer demand, over “push,” using promotional allowances to retailers. If a business unit were to follow a low-cost competitive strategy, however, a different set of functional strategies would be needed to support the business strategy.

Chiến lược cấp đệ chức năng bao gồm:

Functional strategy include:

1.     Chiến lược tiếp thị

Marketing Strategy.

2.     Chiến lược tài chính

Financial Strategy.

3.     Chiến lược nghiên cứu và phát triển

Research and Development (R&D) Strategy.

4.     Chiến lược hoạt động/ vận hành

Operations Strategy.

5.     Chiến lược mua hang

Purchasing Strategy.

6.     Chiến lược hậu cần

Logistics Strategy.

7.     Chiến lược quản trị nguốn nhân lực

Human Resource Management (HRM) Strategy.

8.     Chiến lược công nghệ thông tin

Information Technology Strategy.

Cũng như/ không kém các chiến lược cạnh tranh có thể cần phải thay đổi từ một khu vực/vùng miền của thế giới khác nhau, chiến lược chức năng có thể cần phải thay đổi từ vùng này đến vùng khác. Khi Mr. Donut mở rộng sang Nhật Bản, ví dụ, nó đã phải có thị trường bánh rán không phải là bữa ăn sáng, nhưng là thực phẩm ăn nhẹ. Bởi vì người Nhật đã không có bữa ăn sáng cà phê và bánh rán tùy chỉnh, họ thích ăn bánh rán vào buổi chiều hoặc buổi tối. Các nhà hàng Mr. Donut được đặt gần nhà ga xe lửa và siêu thị. Tất cả các dấu hiệu bằng tiếng Anh để thu hút các lợi ích của phương Tây của Nhật Bản.

Just as competitive strategies may need to vary from one region of the world to another, functional strategies may need to vary from region to region. When Mr. Donut expanded into Japan, for example, it had to market donuts not as breakfast, but as snack food. Because the Japanese had no breakfast coffee-and-donut custom, they preferred to eat the donuts in the afternoon or evening. Mr. Donut restaurants were thus located near railroad stations and supermarkets. All signs were in English to appeal to the Western interests of the Japanese.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197036
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
186
302
175888
810
4577
177506

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:23:33

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com