logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Sản Xuất Tinh Gọn - Dịch Vụ Tinh Gọn _ Lean Production - Lean Services

LOGIC SẢN XUẤT TINH GỌN - LEAN LOGIC

Sản xuất tinh gọn là một bộ/một tập hợp tích hợp các hoạt động được thiết kế để đạt được việc sản xuất sử dụng hàng tồn kho tối thiểu về nguyên vật liệu, trên dây chuyền sản xuất, và thành phẩm.Các thành phần/sản phẩm (cấu thành sản phẩm bán thành phẩm) đếncông đoạn kế tiếp "đúng sản phẩm, đúng số lượng đúng nơi cần thiết và đúng thời điểm" và được hoàn thành và di chuyển qua các quá trình một cách nhanh chóng. Sản xuất tinh gọn cũng được dựa trên logic rằng không cócái (sẽ) được sản xuất cho đến khi nó cần thiết.  Nhu cầu sản xuất được tạo ra bởi nhu cầu thực tế của sản phẩm. Khi một sản phẩm được bán ra/chuyển giao, về mặt lý thuyết , thị trường kéo một sự thay thế/một sản phẩm thay thế từ vị trí cuối cùng trong hệ thống - vị trí/công đoạn lắp ráp cuối cùng trong trường hợp này. Điều này kích hoạt một đơn đặt hang cho dây chuyền sản xuất của nhà máy, nơi một nhân viên sau đó kéo một đơn vị khác từ một trạm thượng nguồn trong dòng chảy để thay thế các đơn vị bị mang đi/trừ đi. Trạm thượng nguồn này sau đó kéo từ trạm tiếp theo ở thượng nguồn và như vậy trở lại/trở về tới  việc phát hành/cấp phát các nguyên liệu thô. Để làm cho/cho phép quá trình kéo này hoạt động một cách trôi chảy, sản xuất tinh gọn đòi hỏi mức độ cao về chất lượng ở từng giai đoạn của quá trình, các mối quan hệ nhà cung cấp mạnh mẽ, và một nhu cầu hoàn toàn/gần như có thể dự đoán trước được đối với sản phẩm cuối cùng.

Lean production is an integrated set of activities designed to achieve production using minimal inventories of raw materials, work-in-process, and finished goods. Parts arrive at the next workstation “just in time” and are completed and move through the process quickly. Lean is also based on the logic that nothing will be produced until it is needed. Production need is created by actual demand for the product. When an item is sold, in theory, the market pulls a replacement from the last position in the system – final assembly in this case. This triggers an order to the factory production line, where a worker then pulls another unit from an upstream station in the flow to replace the unit taken. This upstream station then pulls from the next station further upstream and so on back to the release of raw materials. To enable this pull process to work smoothly, lean production demands high levels of quality at each stage of the process, strong vendor relations, and a fairly predictable demand for the end product.

Hệ Thống Sản Xuất Của Toyota:

chúng tôi phát triển triết lý và các yếu tố của sản xuất tinh gọn phát triển ở Nhật Bản và thể hiện trong các hệ thống sản xuất Toyota – tiêu chuẩn/chuẩn so sánh cho sản xuất tinh gọn. Hệ thống sản xuất của Toyota được phát triển để nâng cao/cải thiện chất lượng và năng suất dựa vào/căn cứ vào hai triết lý đó là trung tâm của văn hóa Nhật Bản: loại bỏ lãng phí và tôn trọng con người.

The Toyota Production System:

we develop the philosophy and elements of lean production developed in Japan and embodied in the Toyota Production System – the benchmark for lean manufacturing. The Toyota Production System was developed to improve quality and productivity and is predicated upon two philosophies that are central to the Japanese culture: elimination of waste and respect for people.

Loại Bỏ Lãng Phí:Lãng phí, theo định nghĩa của cựu chủ tịch của Toyota, Fujio Cho, là "bất cứ điều gì khác hơn so với số lượng tối thiểu về/của thiết bị, nguyên liệu, vật tư/ phụ tùng, và người lao động (thời gian làm việc) mà hoàn toàn cần thiết để sản xuất. "Một định nghĩa sản xuất tinh gọn mở rộng tiên tiến của Fujio Cho xác định bảy loại lãng phí nổi bật bị loại bỏ từ các chuỗi cung ứng: (1) lãng phí từ sản xuất thừa. (2) sự lãng phí thời gian chờ đợi, (3) lãng phí vận chuyển, (4) lãng phí tồn kho, (5) lãng phí xử lý (6) lãng phí động tác, và (7) lãng phí từ các khiếm khuyết của sản phẩm.

Elimination of Waste: Waste, as defined by Toyota’s past president, Fujio Cho, is “anything other than the minimum amount of equipment, materials, parts, and workers (working time) which are absolutely essential to production. “An expanded lean definition advanced by Fujio Cho identifies seven prominent types of waste to be eliminated from the supply chain: (1) waste from overproduction. (2) waste of waiting time, (3) transportation waste, (4) inventory waste, (5) processing waste (6) waste of motion, and (7) waste from product defects.

Một phương pháp đã được áp dụng để phân tích một quá trình để xác định các bước có thể được cải thiện được gọi là lập bản đồ chuỗi giá trị. Ý tưởng là phát triển một biểu đồ chi tiết của một quá trình cho thấy rõ ràng những hoạt động gia tăng giá trị, các hoạt động không làm tăng thêm giá trị, và các bước chỉ liên quan đến/đòi hỏi chờ đợi. Các nguyên tắc thiết kế sau đây hướng dẫn thiết kế của chuỗi cung ứng sản xuất tinh gọn:

An approach that has been adopted to analyze a process to identify steps that can be improved is called value chain mapping. The idea is to develop a detailed diagram of a process that clearly shows those activities that add value, activities that do not add value, and steps that involve just waiting. The following design principles guide the design of lean supply chains:

1.     Mạng lưới nhá máy tập trung

Focused factory networks.

2.     Nhóm công nghệ

Group technology.

3.     Chất lượng tại nguồn

Quality at the source.

4.     Sản xuất JIT (đúng sản phẩm, đúng số lượng đúng nơi cần thiết và đúng thời điểm).

JIT production.

5.     Tiến độ sản xuất đồng đều (làm mượt dòng chảy sản xuất để làm giảm sóng phản ứng thường xảy ra để đáp ứng với sự thay đổi kế hoạch/ lịch trình.)

Uniform plant loading (Smoothing the production flow to dampen the reaction waves that normally occur in response to schedule variations.)

6.     Hệ thống kiểm soát sản xuất Kanban

Kanban production control system.

7.     Giảm thiểu thời gian cài đặt

Minimized setup times.

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197061
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
186
327
175888
835
4577
177531

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:57:55

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com