logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Quản Trị Tiếp Thị - Marketing Management

download pp

 

Tầm Quan Trọng Của Tiếp Thị - The Importance of Marketing

Thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 đã thách thức các công ty để phát triển thịnh vượng về tài chính và thậm chí sống sót/tồn tại khi đối mặt với một môi trường kinh tế không hề khoan nhượng. Marketing đang đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức này. Tài chính, hoạt động/vận hành, kế toán, và các chức năng kinh doanh khác sẽ không thực sự có tầm quan trọng mà không có nhu cầu đầy đủ đối với các sản phẩm và dịch vụ để công ty có thể tạo ra lợi nhuận. Nói cách khác, phải có một dòng trên cùng cho để ở đó có một dòng dưới cùng. Như vậy thành công tài chính thường phụ thuộc vào khả năng tiếp thị.

The first decade of the 21st century challenged firms to prosper financially and even survive in the face of an unforgiving economic environment. Marketing is playing a key role in addressing those challenges. Finance, operations, accounting, and other business functions won’t really matter without sufficient demand for products and services so the firm can make a profit. In other words, there must be a top line for there to be a bottom line. Thus financial success often depends on marketing ability.

Tầm quan trọng rộng lớn hơn của tiếp thị trải rộng đến/đối với xã hội nói chung. Marketing đã giúp giới thiệu và đạt được sự chấp nhận những sản phẩm mới mà đã làm bớt căng thẳng hoặc làm phong phú đời sống của mọi người. Nó có thể truyền cảm hứng cho những cải tiến/nâng cao các sản phẩm hiện có khi các nhà tiếp thị đổi mới để cải thiện vị trí của mình trong thương trường. Tiếp thị thành công xây dựng nhu cầu cho các sản phẩm và dịch vụ, trong đó, lần lượt, tạo ra những công việc. Do đó góp phần tạo nên kết quả cuối cùng, tiếp thị thành công cũng cho phép các công ty tham gia đầy đủ hơn vào các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Marketing’s broader importance extends to society as a whole. Marketing has helped introduce and gain acceptance of new products that have eased or enriched people’s lives. It can inspire enhancements in existing products as marketers innovate to improve their position in the market-place. Successful marketing builds demand for products and services, which, in turn, creates jobs. By contributing to the bottom line, successful marketing also allows firms to more fully engage in socially responsible activities.

Các CEO công nhận vai trò của marketing trong việc xây dựng thương hiệu mạnh và một nền tảng/nguồn khách hàng trung thành, tài sản vô hình đóng góp rất nhiều vào giá trị của một công ty. Các nhà sản xuất hàng tiêu dùng, các công ty/nhà bảo hiểm y tế, các tổ chức phi lợi nhuận, và các nhà sản xuất sản phẩm công nghiệp tất cả công bố những thành tựu tiếp thị mới nhất của họ. Nhiều công ty bây giờ có một giám đốc tiếp thị (CMO) để làm cho tiếp thị trên cơ sở bình đẳng hơn với các giám đốc điều hành cấp C khác như các giám đốc tài chính (CFO) hoặc giám đốc thông tin (CIO).

CEOs recognize the role of marketing in building strong brands and a loyal customer base, intangible assets that contribute heavily to the value of a firm. Consumer goods makers, health care insurers, nonprofit organizations, and industrial product manufacturers all trumpet their latest marketing achievements. Many now have a chief marketing officer (CMO) to put marketing on a more equal footing with other C-level executives such as the chief financial officer (CFO) or chief information officer (CIO).

Việc thực hiện các quyết định tiếp thị không phải là luôn luôn dễ dàng. Một khảo sát của hơn một ngàn tiếp thị và giám đốc bán hàng cao cấp đã tiết lộ rằng mặc dù 83 phần trăm cảm thấy tiếp thị và những khả năng bán hàng là một ưu tiên hàng đầu đối với sự thành công của tổ chức, theo đánh giá hiệu quả tiếp thị thực tế của họ, chỉ có 6 phần trăm cảm thấy rằng họ đang làm một công việc "vô cùng/cực kỳ tốt”.

Making the right marketing decisions isn’t always easy. One survey of more than a thousand senior marketing and sales executives revealed that although 83 percent felt that marketing and sales capabilities were a top priority for their organization’s success, in rating their actual marketing effectiveness, only 6 percent felt that they were doing an “extremely good” job.

Các nhà tiếp thị phải quyết định những tính năng nào để thiết kế thành một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, giá thiết lập bao nhiêu, nơi bán sản phẩm hay cung cấp dịch vụ, và chi bao nhiêu cho quảng cáo, bán hàng, Internet, hoặc tiếp thị di động. Họ phải ra những quyết định đó trong một môi trường Internet được cung cấp nhiên liệu nơi người tiêu dùng, sự cạnh tranh, công nghệ, và các lực lượng kinh tế thay đổi nhanh chóng, và hậu quả của những từ ngữ/lời nói và những hành động của nhà tiếp thị có thể nhanh chóng nhân lên.

Marketers must decide what features to design into a new product or service, what prices to set, where to sell products or offer services, and how much to spend on advertising, sales, the Internet, or mobile marketing. They must make those decisions in an Internet-fueled environment where consumers, competition, technology, and economic forces change rapidly, and the consequences of the marketer’s words and actions can quickly multiply.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197025
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
186
291
175888
799
4577
177495

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:01:59

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com